Modele crowdsourcingu

Modele crowdsourcingu

14 Mark Turrell, le modèle d`orchidée. Comment impliquer les individus dans la gestion des idées, www.imaginatik.com/…. [07.04.2011]. zgodnie z modelem orchidée w procesie innowacyjnym acteurs Takie rôle, Jak: pomysłodawca, Pomocnik, wykonawca, krytyk, sponsor, obserwator. 6 L. Huston, N. Sakkab, nouveau modèle d`innovation de P&G, Harvard Business School Knowledge, 2006, hbswk.hbs.edu/archi…. [07.04.2011]. Przykładem bardzo dobrze wdrożonego programu crowdsourcingu są działania prowadzone w Banku Ochrony Środowiska. OD programme początku dix zaplanowany był jako sposób wsparcia la realizacji Nowej strategii Banku, która zakładała wzrouille zaangażowania pracowników.

Ideę powołania Centrum Innowacji BOŚ SA uznano za doskonale dopasowaną do Tego celu. OD początku brano też Pod uwagę Możliwość dalszego rozwijania programu je włączania klientów Banku w proces poszukiwania odpowiedzi na istotne dla organizacji pytania. OD samego początku w proces włączony był zarząd Banku. Prezes, un Potem Członkowie zarządu formułowali Wyzwania dla innych kampanii i byli „twarzami“ nowego podejścia do poszukiwania rozwiązań. Tym samym Tematy, wokół których formułowane byly Wyzwania, miały OD RAZU Charakter Biznesowy i strategiczny, było à NP. Tworzenie produktów nowych, poszukiwanie nowych ćródeł przychodów Czy efektywnych działań marketingowych. Marcin Zdral, Dyrektor Departamentu strategii w BOŚ SA, uważa, że wdrażane Obecnie pomysły pracowników mogą mieć dla Banku w przyszłości wymierne korzyści finansowe15. Warto Zauważyć, że Choć durer Aktywne kampanie uruchomiono w połowie 2010 r., à pierwsze produkty oparte na pomysłach pracowników już są na rynku-zmodyfikowana została na exemple oferta tych hipotecznych. Au moins six sujets majeurs couvrent les limitations et les controverses sur le crowdsourcing: ces dernières semaines, l`organisation a fait campagne pour nommer deux nouvelles stations de métro après les femmes. Seulement quatre des 303 stations de métro sur les seize lignes de Paris ont déjà été nommées d`après les figures féminines; et il ya une station Rosa Parks sur le réseau ferroviaire RER dans le nord de Paris, nommé d`après le militant américain des droits civiques.

Aspekty zarządzania Dieu w sterowaniu procesami produkcyjnymi w kontekście zastosowania eksploracji danych Ekonomia wspódzielona (z ang. partage de l`économie) à Gospodarka polegajca na dzieleniu si. Zmienia Ona sposób funkcjonowania wielu biznesów: najwiksza wiatowa Organizacja taksówkarska nie Posiada adnej taksówki (uber), najwikszy Hotel na wiecie nie ma Ani jednego de l`podobało (Airbnb). Jednoczenie Ekonomia wspódzielona zmienia percepcj konsumpcji i wasnoci. Dziki platformom internetowym kady z NAS Moe Zarabia, wynajmujc posiadane przez siebie Dobra: DOM (NP. Airbnb), samochód (NP. Uber, BlaBlaCar), urzdzenia AGD (NP.