Modele de itemi pentru concursul de directori

Modele de itemi pentru concursul de directori

Rezultatele Comisiei in urma desfasurarii probei scrise DIN cadrul concursului pentru Ocuparea functiilor de directeur/directeur adjoint DIN unitatile de invatamant preuniversitar DIN Judetul Tulcea MODELE Itemi exemplficativi souscrit dir_dir_adj iulie 2017 concurs répertoire/répertoire adjugţi-procedură specifică operațională pentru stabilirea planului de desfășurare a probei de Interviu Lista finala a candidatilor Care au Depus dosar de inscriere la concursul pentru Ocuparea functiilor de Director/ Directeur adjoint DIN unitatile de invatamant preuniversitar DIN Judetul Tulcea DIN Data de 13.07.2017 procedura spécifications pentru sustinerea ofertei manageriale de catre Materia si duratei in care candidatii trebuie sa raspunda la cele 5 intrebari privind législatia in domeniul invatamantului preuniversitar, fara a depasi durata maxima alocata probei de Interviu, DIN cadrul concursului pentru Ocuparea functiei de directeur si de Director auxiliaire DIN unitatile de invatamant preuniversitar Model de Cerere pentru Ocuparea postului vacant de directeur/directeur adjoint pe site-ul Men au fost étudiants modele de Itemi illustrficativi de verificare pentru pregatirea probei scrise DIN cadrul concursului national de ocupare a functiilor de Director şi directeur DIN unitatile de invatamant preuniversitar, sesienne iunie-août 2017. Modelele au fost élaborée de Institutul de STIINTE ALE Educatiei (ISE). Lista unităților de învățământ preuniversitar pentru care se sollicită Aviz suplimentar pentru Ocuparea funcției de directeur/directeur adjoint Bibliografia cadru pentru souscrit-Anexa Nr. 10 la metodologie Lista unităților de învățământ cu personalitate Juridică Care au funcții de Director și directeur adjoint publiez vacante pentru concursul organis în perioada iunie-iulie 2017 concurs DIRECTORI școli 2017. Proba scrisă: TEST GRILĂ. Prima Probă a concursului pentru Ocuparea foncţiilor de conducere DIN şcoli implică rezolvarea unui test-grilă de către candidaţi, în cel mult 90 de minute. În cadrul acestei testări se evaluează cunoştinţele privind legislaţia, Dar şi Informaţiile pe care candidaţii le au Cu privire la managementul educaţional.