Reactii de substitutie in chimia organica exemple

Reactii de substitutie in chimia organica exemple

Conforme Uniunii Internaționale de chimie Pură și Aplicată, termenul de macromoleculă face referire la Catene moleculare individuale și aparține domeniului chimiei, iar polimerii fac parte dintr-o altă categorie de materiale, fiind studiați de fizica polimerilor. Exemple tipice de reacții de adiție sunt halogenarea și hidrogenarea. Chimia polimerilor este Ramura chimiei Care se ocupă cu Studiul structurii, sintezei CHIMICE și a proprietăţilor polimerilor, în Special a polimerilor Sintetici precum Masele plastice, termoplastice și elastomerii. Reacția inițială de adiție este urmată de o reacție de eliminare. Un exemplu este reacția Sommelet-Hauser de transpoziție [1, 2]. Distribuția electronică în cadrul moleculei depinde de partenerii de reacție, astfel că se pot folosi ambele în scrierea mecanismelor de reacție. De asemenea, și unele grupe funcționale DAU reacții de adiție prin legătura dublă pe care o conțin, precum grupele carbonil (C = O) sau imină (C = N). Lucrările vente au extins cunoștințele CHIMICE DIN domeniul polimerilor, CEEA CE a dus la o dezvoltare ulterioară în domeniul chimiei polimerilor, perioadă în Care au fost inventate multe materiale polimerice folositoare, precum neoprenul, nailonul și poliesterii. Chimistul Hermann Staudinger a Propus pentru prima dată ideea că polimerii sunt Catene Lungi de atomi, ținute laolaltă prin legături covalente, pe care le-a numit macromolecule. Multe Ilide DAU reacții sigmatropice.

Reacția de adiție poate fi urmată de o reacție de eliminare. Reacția de adiție este inversa reacției de eliminare; de exemplu, hidratarea (adiția de apă) unei alchene cu obținerea unui alcool este reacția inversă deshidratării (eliminare de apă) alcoolilor cu obținere de alchene. Ilidele reprezintă un exemplu de zwitterioni. Reacția de adiție Este, în Chimia organică, un Tip de reacție chimică specifică compușilor nesaturaţi, prin care Două sau mai multe molécule se combină pentru a forma un SCPUOM mai mare (produsul de adiție). Reacțiile de adiție au Loc numai pentru compușii nesaturați sau polinesaturați, Care conțin una sau mai multe legături duble (alchene, diène și poliene) sau triple (alchine). Sunt utilizate în Chimia organică ca și reactivi sau Apar ca și intermediari de reacție în Sinteza organică. Apoi, prin adiția unei carbène metalice se formează o ilidă, Care se rearanjează cu Formare de fosforilidă. CEA mai importantă reacție este CEA a fosforilidelor cu compușii carbonilici, cunoscută Sub numele de reacție Wittig, prin care se pot obţine un Grup Special de alchene..